συστάσεις

Ποιότητα στη διαμόρφωση και υλοποίηση – αυτό αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στη διάρκεια της μακροχρόνιας πρακτικής μας. Με διεπιστημονική τεχνογνωσία καθορίζουμε τη διαμόρφωση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο του έργου έως και την τελευταία λεπτομέρεια.


AUG.PRIEN Bauunternehmung Hamburg
and branch office in Frankfurt am Main 
2014 - 2021

Project: Stadthöfe Commercial and
residential area, Hamburg,

Role: Planning coordination for
residences and hotel

Project: EUROPA-CENTER Gateway Gardens
(www.europa-center.de)

Role: Work preparation and
calculation


HOCHTIEF Infrastructure GmbH,
Building Hamburg · 2006 – 2014

Project: Elbphilharmonie Hamburg
(Area 5* Hotel and Kaispeicher)

Role: Construction management shell construction
and expansion, planning coordination


Bobotis+Bobotis architects, Athens
2004 - 2005

Project: Logistics Interporto Trento, Italy

Role: Trainee for the implementation planning,
facade 


Severain Architekten, Wiesbaden
2000 - 2004

Project: Office and office building,
TELCO, Idstein

Role: Construction management,
expansion

Project: Private Villa with spa area, Wiesbaden,

Role: Construction management,
expansion, quality control

First price in competition Kennedyallee –
new construction of a 5* hotel with integration
of a listed Villa, Frankfurt am Main

Role: Collaboration on competition documents  

Project: Office and office building, Mainz

Role: Construction management, expansion


University of applied sciences, Wiesbaden

Tutor in the department of building operations
for Prof. Dr.-Ing. Horst G. Rustmeier, LL.M.
2001 - 2004